عنوان :
نویسنده :
مترجم :
ناشر :
سال انتشار :
سال چاپ :
نوبت چاپ :
گردآورنده :
زبان :
شماره جلد :
کیفیت :
قیمت روی جلد :
قیمت پیشنهادی :