مشخصات کتاب
QA
76/9
2د2پ
1381
005/75
آموزش گام به گام ASP.NET/نویسنده :جی.اندرو دوتی/ترجمه :سعید هراتیان، مهدی فلاح.-تهران:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ،1381
608ص
عنوان روی جلد:آموزش گام به گام ASP.NET
مصور
1-صفحه های سرور فعال