مشخصات کتاب
7/
TK7885
9ق44پ
1386
621/392
VHDL:برنامه نویسی با مثال/نویسنده :داگلاس ال پری/ترجمه :فرزاد شکاری زاده.-تهران:نص،1386
408ص
عنوان روی جلد:VHDL:برنامه نویسی با مثال
مصور،جدول،لوح فشرده
1-وی .اچ.دی.ال.(زبان توصیفی سخت افزار)